Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2005r.

Wyciąg z Protokołu Nr XXVIII/06 sesji Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2006r.

(...)

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności KPP w Hajnówce oraz informacja o stanie bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi KPP w Hajnówce, który podziękował za zaproszenie na sesję rady gminy. Powiedział m.in., że policja jest „firmą usługową”, bowiem „sprzedaje” bezpieczeństwo oraz poczucie bezpieczeństwa. Powiedział, że w ubiegłym roku na terenie powiatu hajnowskiego na stan bezpieczeństwa miał wpływ m.in. zanik autorytetów moralnych zwłaszcza autorytetu rodziny, kościoła i szkoły, narastająca patologia rodziny oraz, w mniejszym stopniu, niska stopa życiowa spowodowana bezrobociem. Odnośnie przestępczości nieletnich powiedział, że wiek osób, które popełniają czyny karalne jest coraz niższy. Czyny karalne popełniane są przez nieletnich najczęściej pod wpływem alkoholu, znamienne jest posługiwanie się nożami. W 2005 roku 101 nieletnich popełniło 106 czynów karalnych, a w 2004 roku liczba odnotowanych nieletnich wynosiła 74. Żyć bezpiecznie tzn. mieć wyobraźnię, przestrzegać zasad BHP. Policja jest instytucją otwartą, do której można przyjść i zobaczyć na własne oczy, w jaki sposób ona funkcjonuje. Policja musi współpracować z mieszkańcami, otrzymywać od nich informacje, aby być skuteczną.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2007-01-10

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-01-10

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2007-01-10