Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2006r.

Wyciąg z Protokołu Nr V/07 sesji Rady Gminy Narew z dnia 27 kwietnia 2007r.

(...)

Ad. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2006.

 

            Mikołaj Laszkiewicz powiedział, że Gmina Narew jest gminą spokojną. Większych zdarzeń typu kryminalnego nie odnotowujemy, nie ma też dużo przestępstw drogowych. Na tryb przyśpieszony w sądzie trafiło z Gminy Narew dwie osoby. Jest trochę nieporozumień sąsiedzkich. Dużo kłopotów sprawiała młodzież uczestnicząca w dyskotece: skarżyli się mieszkańcy okolicznych domów, odnotowywane były wypadki drogowe, kradzieże, pobicia. Komenda Policji wystąpiła do inspektora nadzoru budowlanego o sprawdzenie dyskoteki. Inspektor wydał decyzję wstrzymującą prowadzenie dyskoteki. Właściciel nie zastosował się do tej decyzji i nadal prowadzi dyskoteki, w związku z czym policja wystąpiła do sądu grodzkiego. Właściciel został ukarany, zalecenia inspektora wykonane i dyskoteka nadal funkcjonuje. Na razie jest spokojnie. W dniach imprez w tej dyskotece są w Narwi policjanci. Inne imprezy, jak mecze sportowe, na razie też odbywają się spokojnie. Mikołaj Laszkiewicz zaapelował do radnych i sołtysów, aby nie byli obojętni na przejawy czynienia zła i powiadamiali policję pod numerem telefonu 997 lub 112 lub 873 42 00. Dzielnicowy na terenie gminy jest obecny codziennie, ale jest jeden na całą gminę.

            Radna Joanna Krystyna Szafrańska poprosiła o zwiększenie kontroli w Trześciance w związku z wprowadzeniem znaków o ograniczeniu prędkości do 40km/h dla pojazdów ciężarowych.

            Mikołaj Laszkiewicz odpowiedział, że przekaże to dla Kierownika Ruchu Drogowego.

            Mirosław Szelengowicz powiedział, że w wielu sytuacjach zgłoszona policji sprawa zostawała bez odzewu lub policjant przyjeżdżał dopiero po kilku dniach.

            Mikołaj Laszkiewicz powiedział, że policji zależy na dobrej współpracy z mieszkańcami. Powiedział, że ciężko mu odpowiedzieć na zarzuty radnego, ponieważ nie wie jaka to była sprawa: czy poważna, czy błaha, w związku z czym dzielnicowy mógł przyjechać później.

            Wójt powiedział, że od dłuższego czasu Gmina Narew czyni starania o utworzenie posterunku policji w Narwi. Wójt poprosił Mikołaja Laszkiewicza o zasygnalizowanie przełożonym, że odpowiedź Komendanta Wojewódzkiego o utworzeniu posterunku ruchomego i o braku bazy na utworzenie posterunku nie zadowala nas. Zadaniem tego posterunku byłaby szeroko pojęta prewencja. Liczymy, że nowy Komendant Wojewódzki Roman Popow zmieni swój stosunek do tej sprawy. Wójt zaproponował, że ponowi wniosek o utworzenie posterunku policji w Narwi. Wójt powiedział, że współpraca z policją układa się dobrze. Żeby było lepiej to muszą się znaleźć pieniądze na stanowiska w policji w budżecie centralnym.

            Mikołaj Laszkiewicz powiedział, że cieszy go stanowisko Wójta ponieważ głos Wójta i Rady będzie bardziej się liczył niż Komendanta Powiatowego Policji.

            Przewodniczący przeczytał odpowiedź Komendanta Wojewódzkiego Policji na wniosek o utworzenie posterunku policji w Narwi. Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2007-04-27

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-07-06

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2007-07-06