Konsultacje społeczne w roku 2019

Załączniki do treści

  • Ogloszenie (PDF, 196,16 KB) Podgląd załącznika

    Wójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami” na lata 2019 - 2021, zwanego dalej „Programem”.

  • Ogłoszenie (PDF, 285,76 KB) Podgląd załącznika

    Ogłoszenie Wójta o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Gorodczyno i Koźliki w przedmiocie połączenia tych sołectw i utworzenia sołectwa Gorodczyno oraz nadania mu statutu oraz projekt uchwały rady Gminy Narew w sprawie nadania statutu sołectwu Gorodczyno.

  • ZARZĄDZENIE NR 47 19 (DOCX, 14,86 KB) Podgląd załącznika

    Ogłoszenie Wójta Gminy Narew w sprawie przeprowadzenia konsultacji celem przyjęcia zmian w statutach sołectw Gminy Narew.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-02-01

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-05-10

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-02-05