Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych pełni swoją funkcję w sposób niezależny i z zachowaniem pełnej neutralności. Pełni funkcję doradczą, a nie decyzyjną. Doradza Administratorowi i jego pracownikom w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swoich obowiązków.

Jego zadaniem jest sprawdzanie czy obowiązki i zadania realizowane w Gminie Narew w zakresie przetwarzania danych są wypełniane zgodnie obowiązującymi przepisami.

 
Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)?
 

Z osobą pełniącą obowiązki IOD w Gminie Narew można skontaktować się:

a)       za pomocą adresu e-mail: iod@narew.gmina.pl  albo

b)       tradycyjnie na adres Gminy Narew z dopiskiem w treści korespondencji Inspektor Ochrony Danych Gminy Narew.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-05-30

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-05-30