Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) z dniem 31 października 2013r. wchodzą w życie:

I. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców wody z ujęć na terenie Gminy Narew i zbiorowe odprowadzanie ścieków od wszystkich ich dostawców do oczyszczalni w Łosince na okres od dnia 31 października 2013 roku do 30 października 2014 roku w wysokości:

1) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

  • cena za dostarczenie 1m3 wody: 2,45 zł netto + 8% VAT = 2,65 zł brutto,

  • stawka opłaty abonamentowej: 3,00 zł netto + 8% VAT = 3,24 zł brutto.

Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości dostarczonej wody i jest płacona za każdy miesiąc, bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, za cały okres rozliczeniowy.

2) za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

  • cena za odebranie 1m3 ścieków: 6,00 zł netto + 8% VAT = 6,48 zł brutto,

  • stawka opłaty abonamentowej: 6,00 zł netto + 8% VAT = 6,48 zł brutto;

Stawka opłaty abonamentowej jest niezależna od ilości odprowadzonych ścieków i jest płacona za każdy miesiąc, bez względu na rozmiary dokonanego zrzutu ścieków lub też jego całkowitego braku, za cały okres rozliczeniowy.

 

II. Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków od wszystkich ich dostawców do oczyszczalni w Narwi na okres od dnia 31 października 2013 roku do 30 października 2014 roku w wysokości 7,13 zł netto + 8% VAT = 7,70 zł brutto.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ww. ustawy, na podstawie uchwały Nr XXIV/247/13 z dnia 30 września 2013 r. Rady Gminy Narew z dniem 31 października 2013 r. dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wchodzi w życie dopłata do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminę Narew w wysokości 1,20 zł netto do 1m3 odprowadzanych ścieków. Tak więc od dnia 31 października 2013 r. odbiorca usług zapłaci za odprowadzenie 1m3 ścieków 6,40 zł brutto.

 

Wójt Gminy
Andrzej Pleskowicz

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy Wojciech Popławski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2013-10-03

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2013-10-03

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2013-10-03

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2013-10-03