Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

Wójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami” na rok 2014, zwanego dalej „Programem”.

 

1. Podstawa prawna

Konsultacje prowadzone są w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2011 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/213/10 Rady Gminy Narew z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

 

2. Forma, termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Narew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, oraz
  • elektronicznej na adres: narew@narew.gmina.pl

 

Upoważnionym do kontaktu jest Sekretarz gminy Wojciech Popławski, tel. 85 6816743.

Konsultacje rozpoczynają się 29 października 2013r. i trwają do dnia 12 listopada 2013r. Wnioski, opinie i propozycje zmian Programu powinny wpłynąć do Urzędu w wyznaczonym terminie.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

  • Zarządzenie Nr 221/13 (PDF, 103,78 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2013-10-28

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2013-10-29

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2013-10-29

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2013-10-29