Ogłoszenie o przedterminowych wyborach sołtysa w Socach

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NAREW

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Soce w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa

 

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Soce na zebranie wiejskie w dniu 3 marca 2013 r. na godzinę 16.00 w świetlicy wiejskiej w Socach w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa, zgodnie z zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Narew z dnia 22 lutego 2013 r.

Proponowany porządek zebrania:

1) otwarcie zebrania;

2) wybór przewodniczącego zebrania;

3) stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku;

4) złożenie przez wójta informacji o rezygnacji sołtysa z pełnienia funkcji;

5) dokonanie wyboru sołtysa:

  • przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
  • przeprowadzenie tajnego głosowania,
  • sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów;

6) wolne wnioski i zapytania.

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Popławski - Sekretarz Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2013-02-22

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2013-02-22

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2013-02-22

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2013-02-22