Status prawny Gminy Narew

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. (art. 1 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym)

Gmina posiada osobowość prawną. (art. 2 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym)

Gmina Narew jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. (§ 3 Statutu Gminy Narew)

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2007-02-23

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-02-26

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-02-26