Informacje nieudostępnione w BIP

 

Informacja dotycząca sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nieudostępnionych w Biuletynie.

Wszystkie informacje publiczne, które nie są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, a które są w zasobach Urzędu Gminy Narew, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm.), udostępniane są w tutejszym urzędzie na pisemny wniosek.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie będzie wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2004-04-05

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-04-05

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2004-04-05