Kluby radnych

Zgodnie ze statutem Gminy Narew radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady. W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu, listę członków oraz imię i nazwisko przewodniczącego klubu. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

Pracę klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem gminy.

Kluby radnych VI kadencji Rady Gminy Narew

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2012-04-05

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2012-04-05

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2012-04-05