UCHWAŁA NR XXXVIII/219/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 listopada  2010 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89, Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 poz. 1290, z 2008r. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1707, z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 107 poz. 679) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Rada Gminy Narew wyraża negatywną opinię do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży przekazanej Radzie Gminy Narew pismem z dnia 22 października 2010 r.

 

§ 2

Powiadomienie Sejmiku Województwa Podlaskiego o podjętej uchwale zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy Narew

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-11-15

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-11-17

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-11-17

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-11-17