UCHWAŁA NR I/2/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52 poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór Pana Mirosława Predko na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew.

§ 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

 Ewa Urbanowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-12-07

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-12-10

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-12-10

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-12-10