UCHWAŁA NR XXXI/182/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz., 1241) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123 poz.849, Nr 166 poz.1172, Nr 176 poz.1240, Nr 181 poz.1290; z 2008r. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz.1570; z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1707) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy Narew wyraża negatywną opinię do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przekazanej Radzie Gminy Narew pismem z dnia 5 lutego 2010r.

 

§ 2. Powiadomienie Sejmiku Województwa Podlaskiego o podjętej uchwale zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy Narew.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-03-08

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-03-23

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-03-23

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-03-23