ZARZĄDZENIE NR 37/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 10.05.2006 roku

w sprawie ustalenia zasad zwrotu poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe /Dz.U. Nr 148, poz. 973/ - pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okulary korygujące wzrok zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę w wysokości 200 zł jako zwrot poniesionych kosztów za zakup przez pracowników Urzędu Gminy Narew okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zgodnie z zaleceniem lekarza.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się referatowi finansowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-05-18

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-05-18

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-05-18