ZARZĄDZENIE NR 24/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finanasach Publicznych (Dz. U.Nr 249 poz. 2104) Wójt Gminy w Narwi postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 702 514

- wykonanie                                                                8 333 061

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9 852 543

- wykonanie                                                                9 209 392

zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku;

3) Celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk, Alina Ostaszewska, Alina Kononiuk, Lidia Post, Piotr Pawłowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-03-29

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-03-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-03-29