Zarządzenie Nr 99/06

Wójta Gminy Narew

z dnia 1 grudnia 2006r.

 

w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie opróżniania szamb oraz wywozu nieczystości stałych.

 

            Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz.43 z późn.zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XIX/135/2001 Rady Gminy w Narwi z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie powierzenia Zarządowi Gminy Narew ustalania wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej zarządza się co następuje:

§ 1

Gminny sprzęt do wywozu nieczystości stałych i płynnych służy zabezpieczeniu funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych.

 

§ 2

Dopuszcza się możliwość świadczenia usług dla ludności w/w sprzętem po załatwieniu w pierwszej kolejności potrzeb określonych w § 1.

 

§ 3

1.      Ustala się opłatę za usługi w zakresie:

1)      opróżniania szamb w wysokości 37,38 zł netto za jeden kurs,

2)      wywozu nieczystości stałych z kontenerów w wysokości 37,38 zł netto za jeden kontener.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 64/03 Wójta Gminy Narew z dnia 29 października 2003r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie opróżniania szamb oraz wywozu nieczystości stałych.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                         Wójta

                                                             mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Kiełbaszewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2006-12-01

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-12-01

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-12-01

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-12-01