ZARZĄDZENIE NR 13/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 20 lutego 2006 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości położonej w obrębie wsi Gradoczno gm. Narew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) i § 2 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999 r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obiążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i wniosku Pani Lidii Nazaruk zam. Gradoczno i Olgi Oniszczuk zam. Koźliki, 17-210 Narew

§ 1. Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Narew nieruchomość niezabudowaną położoną w obrebie wsi Gradoczno gm. Narew oznaczoną nr 320 o pow. 0,64ha.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-02-24

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-02-24

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-02-24