ZARZĄDZENIE NR 3/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 20 stycznia 2006r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Radźki i Istok gm. Narew.

Na podstawie § 2 i § 7 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwała Rady Gminy Narew z dnia 28 października 2003r. Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 1. Nabyć na rzecz Gminy Narew nieruchomości rolne położone w obrębie wsi Radźki gm. Narew oznaczone nr:

- 32/3 o pow. 0,1291 ha - KW Nr 11990 stanowiącą własność Anatola Kostiuczuk s. Włodzimierza i Luby zam.. Radźki 10,

- 145/2 o pow. 0,0344ha-KW Nr 7942 stanowiącą własność Jana Karczewskiego zam. Lachy 56,

- i w obrębie wsi Istok oznaczoną nr 62/6 o pow. 0,1200ha stanowiącą własność Ewy Reglińskiej c. Jana i Wiery zam. Istok 23.

§ 2. W zamian za działkę nr 32/3 o pow. 0,1291 ha w miejscowości Radźki przekazuje się na rzecz Pana Anatola Kostiuczuk s. Włodzimierza działkę nr 46 o pow. 0,5870ha położoną także we wsi Radźki. Działkę nr 145/2 o pow. 0,0344ha położoną we wsi Radźki stanowiącą własność Pana Jana Karczewskiego przejmuje się nieodpłatnie. Za działkę nr 62/6 o pow 0,12ha położoną we wsi Istok wypłacić Pani Ewie Reglińskiej ekwiwalent pieniężny w wysokości 1500,00 zł.

§ 3. Koszta zawarcia aktu notarialnego ponosi Gmina Narew.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-01-24

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-01-24

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-01-24