ZARZĄDZENIE NR 91/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 09 listopada 2006.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005. Nr 249 poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319) oraz § 9 uchwały Nr XXIV/157/05 Rady Gminy Narew z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok zarządzam:

 § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów  budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

- po stronie dochodów               10 604 077

- po stronie wydatków               11 625 767

- Różnica w planie dochodów i wydatków w wysokości 1 021 690 zostanie pokryta:

- wolnymi środkami                             426 538

- pożyczką                                           595 152

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-11-15

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-11-15

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-11-15