ZARZĄDZENIE NR 43/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Białki gm. Narew.

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 25 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia i ustalam cenę nieruchomości położonej(nych) w obrębie wsi Białki gm. Narew zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-05-29

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-05-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-05-29