ZARZĄDZENIE NR 65/2006

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 17 sierpnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z  przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku

Na podstawie art. 198 ust.1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finanasach Publicznych / Dz. U.Nr 249 poz. 2104  zm. z 2005 Dz. U. Nr 169 poz. 1420  z  2006 Nr  45 poz. 319/  / oraz uchwały NrVIII/66/99 Rady Gminy w Narwi z dnia 08 października 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć informacje z  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku według którego;

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 902 083 zł. 

- wykonanie                                                                5 605 488 zł.

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 923 773 zł.

- wykonanie                                                                3 900 440 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z informacją o stanie nalerzności i zobowiązań w tym wymagalnych w/g załącznika Nr 2 oraz  informacjąp z realizacji dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać;

1 Radzie Gminy

2  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

3 Celem opublikowaniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-08-18

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-08-18

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-08-18