ZARZĄDZENIE NR 36/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006 rok.

Na podstawie art. 14 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finanasach Publicznych (Dz. U.Nr 249 poz. 2104) postanawia się, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-05-18

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-05-18

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-05-18