ZARZĄDZENIE NR 76/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 5 września 2006r.

w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki gm. Narew oznaczonej nr 82/54.

Na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowyh, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i art. 39 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603)..

§ 1. Obniża się cenę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Rybaki gm. Narew oznaczonej Nr 82/54 do ceny 25 000,00 zł .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarzadzenie wchodziw życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-09-14

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-09-14