ZARZĄDZENIE NR 67/2006

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 17 sierpnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z  przebiegu wykonania planu finansowego  Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze  2006 roku

Na podstawie art. 198 ust.  1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finanasach Publicznych / Dz. U. Nr. 249  poz. 2104  zm. z 2005 Dz. U. Nr 169 poz. 1420  z  2006 Nr  45 poz. 319/  Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

§ 1.  Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006 roku według którego;

- plan przychodów  po dokonanych zmianach wynosi – 248 045 zł.

- wykonanie – 152 402 zł.

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 248 045 zł

- wykonanie – 141 856 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać;

    1 Radzie Gminy

2  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

3 Celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-08-18

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-08-18

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-08-18