ZARZĄDZENIE NR 1/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie przeznaczenia do użyczenia działek komunalnych położonych w obrębie wsi Kotłówka i Trześcianka gm. Narew oznaczonych nr: 163, 164 i 370/1.

Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały z dnia 28 października 2003r. Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 1. Przeznacza się do użyczenia nieruchomości gruntowe położone w obrębie wsi Kotłówka - działki oznaczone nr 163 o pow. 0,14ha i 164 o pow. 0,65ha i w obrębie wsi Trześcianka - działka oznaczona nr 370/1 o pow. 0,45ha.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-01-12

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-01-12

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-01-12