ZARZĄDZENIE NR 12/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 3 lutego 2006 roku

                  w sprawie przeznaczenia do użyczenia działki komunalnej położonej w obrębie wsi Kotłówka gm. Narew.

Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały z dnia 28 października 2003 r. Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata:

§ 1. Przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w obrębie wsi Kotłówka gmina Narew oznaczoną nr 56 o pow. 1,25 ha.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-02-24

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-02-24

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-02-24