ZARZĄDZENIE NR 80A/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 29 września 2006r.

w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego inwestycji.

 Na podstawie art.18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r z póz.zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuje Komisję odbioru technicznego inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej
w Narwi, Budowa wodociągu w Lachach, Gorodczynie, Koźlikach i Gramotnem
w następującym składzie:

1) Mariusz Żukowski – przewodniczący;

2) Stanisław Korobkiewicz – członek;

3) Piotr Pawłowski – członek;

4) Mikołaj Timofiejuk – członek.

§ 2. Zobowiązuję Komisję do:

- zapoznania się z dokumentacją przetargową

- umową wykonania inwestycji

-przeprowadzenia  odbioru technicznego

- sporządzenia  stosownych   protokołów.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Stanisław Korobkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2006-09-29

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-10-12

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-10-12

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-10-12