ZARZĄDZENIE NR 21/2006

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 28 lutego 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania wykonania planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury  za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ust 2.  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finanasach Publicznych / Dz. U .Nr 249  poz. 2104/  Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

Przyjąć sprawozdanie z  wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2005 według którego;

I

- plan przychodów  po dokonanych zmianach wynosi   231 197

- wykonanie                                                                     229 149

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi       231 197

- wykonanie                                                                     224 300

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

II

-  bilans

-  rachunek zysków i strat

§ 2.

 Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać;

1 Radzie Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-04-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-04-05

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-04-05