ZARZĄDZENIE NR 58/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 31 lipca 2006 roku

w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2006 rok

Na podstawie art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finanasach Publicznych /Dz. U.Nr 249 poz. 2104/ Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Informacja o której mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji  Publicznej Gminy Narew.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-08-14

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-08-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-08-14