ZARZĄDZENIE NR 5/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 2 lutego 2006 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam sposób, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za wykonanie uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej XXVI sesji zgodnie z załącznikami nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

 • Załącznik Nr 1.doc (DOC, 58 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXVI/161/06 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew.

 • Załącznik Nr 2.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXVI/162/06 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie współdziałania z sąsiednimi gminami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 • Załącznik Nr 3.doc (DOC, 60 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXVI/163/06 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew.

 • Załącznik Nr 4.doc (DOC, 60,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXVI/164/06 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Narew obeujmującego część wsi Janowo, Kaczały, Odrynki, Puchły, Rybaki i Skaryszew

 • Załącznik Nr 5.doc (DOC, 60 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXVI/165/06 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy Gminie Białowieża.

 • Załącznik Nr 6.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXVI/166/06 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 • Załącznik Nr 7.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXVI/167/06 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego.

 • Załącznik Nr 8.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XXVI/168/06 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Żukowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-02-14

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-02-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-02-14