ZARZĄDZENIE NR 83/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 2 października 2006r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t z 1996r. Dz.U.Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami/ art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603/ zarządza się co następuje:

§ 1. Zwalnia się z obowiązku organizowania przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości polożonej wobrębie wsi Saki gm. Narew, stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 523m2 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 69/1.

§ 2. Zbycie nieruchomości o której mowa w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela działki nr 68.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2006-10-02

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-10-12

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-10-12

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-10-12