ZARZĄDZENIE NR 77/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 5 września 2006r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki zabudowanej świetlicą wiejską we wsi Tyniewicze gm. Narew oznaczonej Nr 690

Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowyh, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 28 października 2003r. Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata..

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomośc zabudowaną świetlicą wiejską we wsi Tyniewicze gm. Narew oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 690 o pow. 3500 m2.

§ 2. Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 213,00 zł netto (dwieście trzynaście złotych netto) miesięcznie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-09-14

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-09-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-09-14