ZARZĄDZENIE NR 88/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 18 października 2006r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki komunalnej położonej w obrębie wsi Gorodzisko gm. Narew oznaczonej Nr 66.

Na podstawie uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały z dnia 28 października 2003r. Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie wsi Gorodzisko gm. Narew oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 66 o pow. 0,07ha (RV-0,07ha).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-10-20

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-10-20

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-10-20