ZARZĄDZENIE NR 94/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 16 listopada 2006 roku

w sprawie przyjęcia umowy o odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późm. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć wzór umowy o odprowadzanie ścieków jako załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Stanisław Korobkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-11-24

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-11-24

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-11-24