ZARZĄDZENIE NR 19/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 21 lutego 2006r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki komunalnej położonej w obrębie wsi Skaryszewo gm. Narew.

Na podstawie uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały z dnia 28 października 2003r. Nr VIII/53/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawiania nieruchomość rolną położoną w obrębie wsi Skaryszewo gm. Narew oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 81/4 – część o pow. 4,7837ha.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-03-02