ZARZĄDZENIE NR 23/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie użyczenia działek komunalnych położonych w obrębie wsi Doratynka i Janowo gm. Narew.

Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały z dnia 28.10.2003r. Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata:

§ 1. Przeznacza się do użyczenia nieruchomości rolne położone w obrębie wsi Doratynka oznaczoną nr 314 o pow. 4,0669ha i w obrębie wsi Janowo oznaczone nr 1361 o pow. 2,8836ha i nr 186/1 o pow. 1,76ha.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-03-29

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-03-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-03-29