Zarządzenia Wójta z 2006 roku

 1. Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Narew z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działek komunalnych położonych w obrębie wsi Kotłówka i Trześcianka gm. Narew oznaczonych Nr 163, 164 i 370/1.
 2. Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy Narew z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku.
 3. Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Narew z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Radźki i Istok gm. Narew.
 4. Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 5. Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy Narew z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.
 6. Zarządzenie Nr 6/06 Wójta Gminy Narew z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Waniewo gm. Narew oznaczonej nr 611/2.
 7. Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Narew z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Soce gm. Narew oznaczonej nr 13, 70.
 8. Zarządzenie Nr 8/06 Wójta Gminy Narew z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Łopuchówka gm. Narew oznaczonej nr 205.
 9. Zarządzenie Nr 9/06 Wójta Gminy Narew z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości lokalowej położonej w obrębie wsi Narew gm. Narew oznaczonej nr 14 na działce 1438/2
 10. Zarządzenie Nr 10/06 Wójta Gminy Narew z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Gradoczno gm. Narew oznaczonej nr 118.
 11. Zarządzenie Nr 11/06 Wójta Gminy Narew z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości lokalowej położonej w obrębie wsi Odrynki gm. Narew oznaczonej nr 1 na działce 280/2.
 12. Zarządzenie Nr 12/06 Wójta Gminy Narew z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działki komunalnej położonej w obrębie wsi Kotłówka gm. Narew.
 13. Zarządzenie Nr 13/06 Wójta Gminy Narew z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości położonej w obrębie wsi Gradoczno gm. Narew.
 14. Zarządzenie Nr 14/06 Wójta Gminy Narew z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działki komunalnej położonej w obrębie wsi Janowo gm. Narew.
 15. Zarządzenie Nr 15/06 Wójta Gminy Narew z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 16. Zarządzenie Nr 16/06 Wójta Gminy Narew z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrebie wsi Soce gmina Narew.
 17. Zarządzenie Nr 17/06 Wójta Gminy Narew z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrebie wsi Ogrodniki
 18. Zarządzenie Nr 18/06 Wójta Gminy Narew z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrebie wsi Koźliki gmina Narew.
 19. Zarządzenie Nr 19/06 Wójta Gminy Narew z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki komunalnej położonej w obrębie wsi Skaryszewo gm. Narew.
 20. Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Narew z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2005 rok.
 21. Zarządzenie Nr 21/06 Wójta Gminy Narew z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury za 2005 rok.
 22. Zarządzenie Nr 22/06 Wójta Gminy Narew z dnia 2 marca 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji.
 23. Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Narew z dnia 14 marca 2006r. w sprawie użyczenia działek komunalnych położonych w obrębie wsi Doratynka i Janowo gm. Narew.
 24. Zarządzenie Nr 24/06 Wójta Gminy Narew z dnia 17 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
 25. Zarządzenie Nr 25/06 Wójta Gminy Narew z dnia 24 marca 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 26. Zarządzenie Nr 26/06 Wójta Gminy Narew z dnia 29 marca 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 27. Zarządzenie Nr 27/06 Wójta Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji.
 28. Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 29. Zarządzenie Nr 29/06 Wójta Gminy Narew z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Krzywiec gmina Narew ozn. Nr 387.
 30. Zarządzenie Nr 30/06 Wójta Gminy Narew z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Doratynka gmina Narew ozn. Nr 173/26.
 31. Zarządzenie Nr 31/06 Wójta Gminy Narew z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Soce gmina Narew ozn. Nr 69 i 70.
 32. Zarządzenie Nr 32/06 Wójta Gminy Narew z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Soce gmina Narew ozn. Nr 456.
 33. Zarządzenie Nr 33/06 Wójta Gminy Narew z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Kaczały gmina Narew ozn. Nr 719/7, 719/8, 719/9.
 34. Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy Narew z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 35. Zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy Narew z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji.
 36. Zarządzenie Nr 36/05 Wójta Gminy Narew z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006 rok.
 37. Zarządzenie Nr 37/06 Wójta Gminy Narew z dnia 10 maja 2006r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z zalecenioem lekarza.
 38. Zarządzenie Nr 38/06 Wójta Gminy Narew z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Odrynki gm. Narew.
 39. Zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy Narew z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Przybudki gm. Narew.
 40. Zarządzenie Nr 40/06 Wójta Gminy Narew z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Gradoczno gm. Narew.
 41. Zarządzenie Nr 41/06 Wójta Gminy Narew z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki gm. Narew.
 42. Zarządzenie Nr 42/06 Wójta Gminy Narew z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Trześcianka gm. Narew.
 43. Zarządzenie Nr 43/06 Wójta Gminy Narew z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Białki gm. Narew.
 44. Zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Narew z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Odrynki gm. Narew.
 45. Zarządzenie Nr 45/06 Wójta Gminy Narew z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 46. Zarządzenie Nr 46/06 Wójta Gminy Narew z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji.
 47. Zarządzenie Nr 47/06 Wójta Gminy Narew z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Waniewo gmina Narew.
 48. Zarządzenie Nr 48/06 Wójta Gminy Narew z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Kaczały gmina Narew.
 49. Zarządzenie Nr 49/06 Wójta Gminy Narew z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Narew.
 50. Zarządzenie Nr 50/06 Wójta Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia, przechowywania dokumentacji do Programu Phare 2003 - Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Narew" BRIPF/2003/EPB/4.
 51. Zarządzenie Nr 51/06 Wójta Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 52. Zarządzenie Nr 52/06 Wójta Gminy Narew z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Ogrodniki gmina Narew oznaczonej nr 239/3.
 53. Zarządzenie Nr 53/06 Wójta Gminy Narew z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Krzywiec gmina Narew oznaczonej nr 387.
 54. Zarządzenie Nr 54/06 Wójta Gminy Narew z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Doratynka gmina Narew oznaczonej nr 173/26.
 55. Zarzadzenie Nr 55/06 Wójta Gminy Narew z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 56. Zarządzenie Nr 64/06 Wójta Gminy Narew z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 57. Zarządzenie Nr 65/06 Wójta Gminy Narew z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.
 58. Zarządzenie Nr 66/06 Wójta Gminy Narew z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2006 roku.
 59. Zarządzenie Nr 67/06 Wójta Gminy Narew z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2006 roku.
 60. Zarządzenie Nr 68/06 Wójta Gminy Narew z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 61. Zarządzenie Nr 69/06 Wójta Gminy Narew z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew obejmującej działki Nr 1538, 1539, 1540 i 1541 przy ul. Ogrodowej.
 62. Zarządzenie Nr 70/06 Wójta Gminy Narew z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji.
 63. Zarządzenie Nr 71/06 Wójta Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Trześcianka gmina Narew.
 64. Zarządzenie Nr 72/06 Wójta Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Hajdukowszczyzna gmina Narew.
 65. Zarządzenie Nr 73/06 Wójta Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Ogrodniki gmina Narew.
 66. Zarządzenie Nr 74/06 Wójta Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Narew gmina Narew.
 67. Zarządzenie Nr 75/06 Wójta Gminy Narew z dnia 5 września 2006r. w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru inwestycji: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narew.
 68. Zarządzenie Nr 76/06 Wójta Gminy Narew z dnia 5 września 2006r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki gmina Narew oznaczonej Nr 82/54.
 69. Zarządzenie Nr 77/06 Wójta Gminy Narew z dnia 5 września 2006r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki zabudowanej świetlicą wiejską we wsi Tyniewicze gmina Narew oznaczonej Nr 690.
 70. Zarządzenie Nr 78/06 Wójta Gminy Narew z dnia 20 września 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki gmina Narew.
 71. Zarządzenie Nr 79/06 Wójta Gminy Narew z dnia 20 września 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Gradoczno gmina Narew.
 72. Zarządzenie Nr 80/06 Wójta Gminy Narew z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 73. Zarządzenie Nr 80A/06 Wójta Gminy Narew z dnia 29 września 2006r. w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego inwestycji.
 74. Zarządzenie Nr 81/06 Wójta Gminy Narew z dnia 2 października 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 75. Zarządzenie Nr 82/06 Wójta Gminy Narew z dnia 2 października 2006r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 76. Zarządzenie Nr 83/06 Wójta Gminy Narew z dnia 2 października 2006r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 77. Zarządzenie Nr 84/06 Wójta Gminy Narew z dnia 16 października 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 78. Zarządzenie Nr 85/06 Wójta Gminy Narew z dnia 16 października 2006r. w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego inwestycji.
 79. Zarządzenie Nr 86/06 Wójta Gminy Narew z dnia 18 października 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Doratynka gmina Narew.
 80. Zarządzenie Nr 87/06 Wójta Gminy Narew z dnia 18 października 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Gradoczno gmina Narew.
 81. Zarządzenie Nr 88/06 Wójta Gminy Narew z dnia 18 października 2006r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki komunalnej położonej w obrębie wsi Gorodzisko gmina Narew oznaczonej nr 66.
 82. Zarządzenie Nr 89/06 Wójta Gminy Narew z dnia 24 października 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 83. Zarządzenie Nr 90/06 Wójta Gminy Narew z dnia 31 października 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej seji.
 84. Zarządzenie Nr 91/06 Wójta Gminy Narew z dnia 9 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 85. Zarządzenie Nr 92/06 Wójta Gminy Narew z dnia 9 listopada 2006r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Puchły gmina Narew.
 86. Zarządzenie Nr 93/06 Wójta Gminy Narew z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.
 87. Zarządzenie Nr 94/06 Wójta Gminy Narew z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia umowy o odprowadzanie ścieków.
 88. Zarządzenie Nr 95/06 Wójta Gminy Narew z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości położonych w obrębie wsi Radźki gm. Narew.
 89. Zarządzenie Nr 96/06 Wójta Gminy Narew z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie określenia spospobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji.
 90. Zarządzenie Nr 97/06 Wójta Gminy Narew z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 91. Zarządzenie Nr 98/06 Wójta Gminy Narew z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 92. Zarządzenie Nr 99/06 Wójta Gminy Narew z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie opróżniania szamb oraz wywozu nieczystości stałych.
 93. Zarządzenie Nr 100/06 Wójta Gminy Narew z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości położonych w obrębie wsi Radźki gm. Narew.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2006-01-16

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-01-16

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-01-16