ZARZĄDZENIE NR 42/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia  23 kwietnia 2004 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1991 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam sposób, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za wykonanie uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji zgodnie z załącznikami nr 1 – 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                 Wójt Gminy

                                                          mgr Jakub Sadowski

                                                                                (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-15

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-25