ZARZĄDZENIE NR 65/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 5 sierpnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

      Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) Wójt Gminy Narew postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) zwiększyć plan dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

758

75801

2920

26 166,00

852

85214

2030

41 999,00

852

85219

2030

40 569,00

 

2) zmniejszyć plan dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

852

85214

2010

36 000,00

852

85219

2010

40 569,00

 

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) zmniejszyć plan wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

751

75113

4120

4,90

751

75113

4300

10,39

 

2) zwiększyć plan wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

751

75113

4110

15,29

852

85214

3110

5 999,00

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

- po stronie dochodów - 6 174 216,00

- po stronie wydatków - 6 681 407,00

§ 4. Różnica w planie dochodów i wydatków w wysokości 507 191,00 zostanie pokryta:

- pożyczką bankową                - 387 191,00

- wolnymi środkami                  - 120 000,00

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-08-17

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-08-17

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-08-17