ZARZĄDZENIE NR 9/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego w 2004 r.

     Na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) zarządzam się, co następuje:

§ 1. Ustala się współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 21,16.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25