ZARZĄDZENIE NR 98/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Doratynka gm. Narew oznaczonej Nr 13.

Na podstawie § 3 Uchwały Nr IV/37/99 Rady Gminy Narew z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę nieruchomości położonej w obrębie wsi Doratynka gm. Narew oznaczonej Nr 13 do ceny 46 480,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26