ZARZĄDZENIE NR 82/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 27 października 2004r.

 w sprawie wydzierżawienia części świetlicy wiejskiej we wsi Makówka gmina Narew na działce oznaczonej nr 524 o pow. 500 m 2.

      Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia część świetlicy wiejskiej we wsi Makówka gmina Narew o pow. 80 m 2. znajdującej się w budynku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Makówka na działce oznaczonej 524 o pow. 500 m 2.

§ 2. Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 200,00 zł plus podatek VAT.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJT

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-11-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-11-03

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-11-03