ZARZĄDZENIE NR 102/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 27 grudnia 2004r.

w sprawie wydzierżawienia czyści świetlicy wiejskiej we wsi Doratynka gmina Narew na działce oznaczonej nr 31 o pow. ogólnej 2400 m2.

Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia część świetlicy wiejskiej we wsi Doratynka gmina Narew o pow. 40 m2, położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31 o pow. ogólnej 2400 m2.

§ 2. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 100,00 zł. brutto.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26