ZARZĄDZENIE NR 97/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 15 grudnia 2004r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotować i przedłożyć na najbliższą XVI Sesję Rady Gminy Narew projekty następujących uchwał:

1)  w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie;

2) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hramotne, Nowinnik, Łapuchówka, Podborowiska, Radzki i Tyniewicze Wielkie;

3) w sprawie zmiany ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Narew.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

  • 1.doc (DOC, 54 KB) Podgląd załącznika

    Projekt uchwały Rady Gminy Narew w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.

  • 2.doc (DOC, 51,5 KB) Podgląd załącznika

    Projekt uchwały Rady Gminy Narew w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hramotne, Nowinnik, Łapuchówka, Podborowiska, Radzki i Tyniewicze Wielkie.

  • 3.doc (DOC, 51,5 KB) Podgląd załącznika

    Projekt uchwały Rady Gminy Narew w sprawie zmiany ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Narew.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-22

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-22

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-22