ZARZĄDZENIE NR 24/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 12 marca 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej celem wyłonienia wykonawcy na realizację projektów w ramach programu SAPARD: 1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narew, 2) budowa zewnętrznej sieci wodociągowej we wsi Odrynki, 3) budowa zewnętrznej sieci wodociągowej we wsi Białki.

     Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1) Mariusz Żukowski – Przewodniczący;

2) Stanisław Korobkiewicz – Sekretarz;

3) Piotr Pawłowski – członek;

4) Krystyna Kiełbaszewska – członek;

5) Irena Smoktunowicz – członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25