ZARZĄDZENIE NR 69/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Narew oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 82/19, 82/23 i 82/24.

       Na podstawie uchwały Rady Gminy Narew z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz art. 39 ust 2 w związku z art. 67 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2000r. Dz. U. Nr. 46, poz. 543) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położone w obrębie wsi Rybaki gm. Narew oznaczone Nr 82/19 o pow. 748 m2, 82/23 o pow. 741 m2, 82/24 o pow. 741m2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-09-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-09-03

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-09-03