ZARZĄDZENIE NR 88/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 23 listopada 2004 roku

w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki gmina Narew.

       Na podstawie art. 25 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t z 2000r. Dz. U. Nr. 46 poz. 543 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia i ustalam cenę nieruchomości położonej/nych/ w obrębie wsi Rybaki gmina Narew zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJT GMINY NAREW

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-03

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-03