ZARZĄDZENIE NR 81/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 20 października 2004r

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi.

§ 1. Powołuje się komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi w następującym składzie:

1) Siotkowska Alla                 -          przewodnicząca

2) Chilimoniuk Jan                  -          członek

3) Sidorski Krzysztof  -          członek

4) Kiełbaszewska Krystyna    -          członek

5) Pleskowicz Andrzej            -          osoba zdająca

6) Andrzejuk Sawicka Anna   -          osoba przyjmująca

§ 2. Ustala się termin inwentaryzacji na dzień 22 października 2004r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. WÓJTA

mgr Mariusz Żukowski

ZASTĘPCA WÓJTA

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-11-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-11-03

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-11-03