ZARZĄDZENIE NR 51/2004

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

     Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) Zmniejszyć plan wydatków:

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

KWOTA

750

75023

4300

9 000,00

900

90095

4300

4 000,00

 

2) Zwiększyć plan wydatków:

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

KWOTA

750

75023

4270

9 000,00

900

90095

4270

4 000,00

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

- po stronie dochodów – 6 096 251,00

- po stronie wydatków – 6 629 608,00

§ 3. Różnica w planie dochodów i wydatków w wysokości 533 357,00 zostanie pokryta:

- pożyczką bankową – 413 357,00

- wolnymi środkami – 120 000,00

§ 4. Zmienia się wykaz zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                              Wójt Gminy

                                                                        mgr Jakub Sadowski

                                                                                                   (podpis nieczytelny)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-08-02

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-08-02

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-08-02