ZARZĄDZENIE NR 93/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam sposób, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za wykonanie uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji zgodnie z załącznikami nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

 • 1.doc (DOC, 58 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XV/103/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 • 2.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XV/104/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

 • 3.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XV/105/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • 4.doc (DOC, 58 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XV/106/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • 5.doc (DOC, 59,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XV/107/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 r.w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Narew.

 • 6.doc (DOC, 60 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji uchwały Nr XV/108/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004 r.w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych Rady Gminy Narew.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-22

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-22

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-22